ردیاب های آب زیرزمینی و چاه ها

دستگاه های شرکت BR DETECTORS جدیدترین و بهترین ردیاب های آب زیرزمینی و چاه های آرتزی را در کلیه صنایع ایالات متحده و اروپا ارائه می دهند. شرکت ما بیش از 18 سال به عنوان یک نماینده مجاز برای پشتیبانی از کلیه کاشفان و محققان و صاحبان مزارع و زمین ها با جدیدترین ردیاب ها و اکتشافات آب و تعیین عمق و شوری و حرکت و همچنین با سنسورهای مختلف و ژئوفیزیکی متخصص در کشف آب و چاههای زیرزمینی, کار کرده است .

شرکت بی آر دیتکتورز دبی جدیدترین و بهترین ردیاب های آب زیرزمینی و چاه های آرتزی را در زیر زمین در کلیه صنایع ایالات متحده و اروپا ارائه می دهند ، ما همیشه در تلاش هستیم تا بهترین و دقیق ترین تجهیزات را در زمینه کشف آب ارائه دهیم و عمق و شوری و قدرت آن را مشخص کنیم